Informacje o firmie

Operatorem serwisu Kanga Exchange jest spółka Good Investments Ltd, zarejestrowana zgodnie z Ustawą o spółkach międzynarodowych Republiki Seszeli pod numerem 192185.