Generowanie linku do płatności

Aby stworzyć link do płatności w bramce płatności Kanga, wykonaj następujące kroki:

  1. Zaloguj się na swoje konto w serwisie Kanga Exchange i wejdź w zakładkę Bramka płatności Mój sklep.
  2. W polu Kod waluty wybierz z listy rozwijanej walutę bazową (t.j. walutę, w której chcesz otrzymywać płatności). Listę możesz odfiltrować, wpisując kilka liter z nazwy lub kodu waluty.
  3. W polu Kwota płatności podaj kwotę w walucie bazowej.
  4. (Opcjonalne) W polu ID transakcji możesz dodać unikalny identyfikator transakcji.
  5. (Opcjonalne) W polu Tytuł możesz dodać nazwę sprzedawanego produktu lub usługi.
  6. Kliknij przycisk Generuj link.
    Link do strony płatności zostanie wyświetlony w dolnej części formularza. Kliknij przycisk Kopiuj (), aby skopiować go do schowka.
  7. Generowanie linku do płatności w Kanga TPG

  8. Udostępnij link kupującemu/płatnikowi.