Książka adresowa

Co to jest książka adresowa?
 • Książka adresowa służy do przechowywania adresów blockchainowych. Możesz w niej zapisać adresy, których często używasz. Dzięki temu, przy wypłacie nie będziesz musiał wpisywać adresu ręcznie co może być obarczone ryzykiem zrobienia błędu.
 • W książce możesz zapisać wiele różnych adresów do różnych sieci blockchainowych. Przy każdym adresie możesz dodać nazwę, która pomoże Ci łatwo odnaleźć adres, na który chcesz zrobić wypłatę.

Jak zapisać adres w książce adresowej?
  1. Wejdź w swój Portfel i wybierz zakładkę na bocznym menu Moje adresy.
  2. Kliknij przycisk Dodaj adres w górnym prawym rogu.
  3. W oknie modalnym zapisujesz parametry adresu. W pierwszym kroku wybierz z listy sieć blockchain.
  4. Następnie wprowadź adres w pole poniżej.
  5. Nadaj nazwę, która pomoże Ci zidentyfikować właściwy adres spośród wszystkich, które masz w książce.
  6. Po wypełnieniu wszystkich pól kliknij w klawisz ZAPISZ.
  7. Teraz w książce adresowej zobaczysz zapisany adres.

  Od tej pory podczas zlecania wypłaty środków do blockchaina nie będziesz musiał wpisywać za każdym razem adresu ręcznie. Będziesz mógł kliknąć w ikonkę książki w polu na wprowadzanie adresu i wybrać go ze swojej książki adresowej.

Jak usunąć adres z książki adresowej?
  1. Wejdź w swój Portfel i wybierz zakładkę na bocznym menu Moje adresy.
  2. Kliknij w ikonkę Menu (trzy kropki) na końcu wiersza z adresem, który chcesz usunąć. Po rozwinięciu menu kliknij w przycisk Usuń.
  3. Otworzy się okno modalne z danymi dotyczącymi wybranego adresu. Kliknij w klawisz USUŃ aby skasować adres z książki adresowej.

  W książce adresowej możesz dodawać i usuwać dowolną ilość adresów.