Niedopłata / nadpłata

Jeśli waluta transakcji (tj. waluta, w której dokonywana jest płatność) jest inna od waluty rozliczeniowej (tj. waluty, którą otrzymuje odbiorca), odpowiednie środki są automatycznie nabywane na Kanga Exchange po bieżącej cenie rynkowej. Ponieważ ceny kryptowalut podlegają ciągłym wahaniom, w czasie przetwarzania płatności kurs wymiany może ulec zmianie. W rezultacie wpłacona kwota może okazać się większa lub mniejsza od kwoty potrzebnej do rozliczenia transakcji.

Niedopłata
  Jeśli otrzymane środki nie wystarczyły na pokrycie pełnej kwoty płatności, na stronie zarządzania transakcją widoczna będzie:
  • kwota opłacona (w walucie rozliczeniowej)
  • kwota należna (w walucie transakcji)

  Aby sfinalizować transakcję, wyślij należną kwotę na adres płatności.

  Nadpłata

  Jeśli otrzymane środki przekroczyły kwotę płatności, pozostałe saldo zostanie zwrócone na konto Kanga Exchange.

  Jeśli nie posiadasz konta na Kanga Exchange, zostanie ono automatycznie utworzone przy użyciu adresu e-mail podanego na początku procesu płatności. Wejdź na stronę zarządzania transakcją, aby aktywować konto i ustawić hasło do logowania. Po zalogowaniu na konto będziesz w stanie zarządzać zwróconymi środkami.