Opłaty i prowizje

Wpłata środków

Kanga Exchange nie pobiera opłat za wpłatę środków.

Wypłata środków

Opłaty za wypłatę wynoszą:

    Opłaty zmieniają się proporcjonalnie do aktualnego obciążenia sieci. Dokładny koszt podawany jest zawsze w oknie zlecenia wypłaty.

    Prowizja od transakcji

    0.2% kwoty transakcji, pobierane od każdej ze stron.