Proof-of-Stake: Kanga Liquidity oEUR

POS Kanga Liquidity oEUR to mechanizm, dzięki któremu użytkownicy mogą deponować swoje tokeny oEUR na specjalnie do tego przeznaczonym koncie. W efekcie użytkownicy uczestniczą w podziale dziennej nagrody, która odkładana jest na ich kontach, także w postaci oEUR.

Wysokość dziennej nagrody jest dynamiczna i zależna od szeregu zmiennych, przy czym najważniejsze są dwie: suma oEUR zdeponowana przez wszystkich użytkowników na PoSie oraz sumaryczna nagroda uzyskana przez Kangę w dniu poprzednim z wykorzystania zdeponowanych środków.

Zgromadzone środki służą do wsparcia płynności kluczowych dla Kanga Exchange usług oraz wspierania płynności zdecentralizowanych giełd, na których jest lub będzie notowany token KNG. Kluczową usługą Kangi, w której wykorzystywane są zdeponowane oEUR, jest usługa wymiany kryptowalut w kantorach stacjonarnych (transakcje o wysokim wolumenie). Przy tego typu transakcjach Kanga wspiera swoich partnerów zabezpieczając ich płynność. W zamian są oni obciążani dodatkową prowizją, której dzienna suma rozdzielana jest pomiędzy partycypantów PoS Kanga Liquidity oEUR.

Wpłata na PoS trwa do 48 godzin, z kolei wypłata do 18 dni. Wypłata nagrody realizowana jest w czasie rzeczywistym.