Proof-of-Stake: Kanga Coin

Jak działa Proof-of-Stake?

Mechanizm Proof-of-Stake (w skrócie: PoS) umożliwia udział w zyskach z opłat transakcyjnych pobieranych na platformie Kanga Exchange. Każdy posiadacz tokenów KNG może zdeponować je na indywidualnym koncie PoS i otrzymywać nagrodę proporcjonalną do wysokości depozytu.

Rozliczanie i dystrybucja nagród Proof-of-Stake odbywa się codziennie o godz. 00:00 czasu UTC. Nagrody przekazywane są bezpośrednio do portfela użytkownika.

  Tokeny można wpłacić na konto PoS lub też wypłacić z niego w dowolnym momencie, przy czym:
 • Wpłacane tokeny są zamrażane do czasu rozpoczęcia kolejnego okresu rozliczeniowego (tj. do północy czasu UTC).
 • Wypłacane tokeny są zamrażane do czasu zakończenia kolejnego pełnego okresu rozliczeniowego (tj. do północy czasu UTC + 1 dzień).
 • Zamrożone tokeny nie biorą udziału w rozliczaniu nagród.
 • Przy obliczaniu wysokości nagrody za dany okres rozliczeniowy brane są pod uwagę wyłącznie tokeny, które znajdowały na koncie PoS przez cały czas jego trwania (od północy do północy czasu UTC).
PRZYKŁAD

Tokeny zostały wpłacone na konto PoS w poniedziałek o godz. 10:00 rano czasu UTC. Na koncie będą dostępne we wtorek o godz. 0:00 UTC, czyli po 14 godzinach.

Tokeny zostały wypłacone z konta PoS w piątek o godz. 22:45 UTC. W portfelu będą dostępne w niedzielę o godz. 0:00 UTC, czyli po 25 godzinach i 15 minutach.

Nagrody zostaną wypłacone za trzy okresy rozliczeniowe: wtorek, środę oraz czwartek.

Wpłata KNG na konto PoS

Aby wpłacić tokeny KNG z portfela na konto PoS, wykonaj następujące kroki:

 1. Zaloguj się na swoje konto i wejdź w zakładkę PoS.
 2. W okienku Transfer wybierz z listy rozwijanej opcję Wpłata na PoS.
 3. W polu Ilość wprowadź ilość tokenów, które chcesz zdeponować.
  Aby wpłacić całe dostępne saldo KNG, kliknij przycisk MAX.
 4. Kliknij przycisk Przelej KNG.
 5. W okienku dialogowym zobaczysz podsumowanie przelewu oraz czas, po jakim tokeny pojawią się na Twoim koncie PoS. Upewnij się, że kwota jest poprawna, a następnie potwierdź wypłatę klikając przycisk Przelej.
 6. Wypłacana kwota zostanie natychmiast odjęta od salda portfela. Do czasu dodania jej do salda konta PoS, widoczna będzie w pozycji „Oczekujące”.
Wpłacane tokeny będą dostępne na koncie PoS po rozpoczęciu kolejnego okresu rozliczeniowego (patrz: „Jak działa Proof-of-Stake?”).
Wypłata KNG z konta PoS

Aby wypłacić tokeny KNG z konta PoS do portfela, wykonaj następujące kroki:

 1. Zaloguj się na swoje konto i wejdź w zakładkę PoS.
 2. W okienku Transfer wybierz z listy rozwijanej opcję Wypłata do portfela.
 3. W polu Ilość wprowadź ilość tokenów, które chcesz wypłacić.
  Aby wypłacić całe dostępne saldo KNG, kliknij przycisk MAX.
 4. Kliknij przycisk Przelej KNG.
 5. W okienku dialogowym zobaczysz podsumowanie przelewu oraz czas, po jakim tokeny pojawią się w Twoim portfelu. Upewnij się, że kwota jest poprawna, a następnie potwierdź wypłatę klikając przycisk Przelej.
 6. Wypłacana kwota zostanie natychmiast odjęta od salda konta PoS. Do czasu dodania jej do salda portfela, widoczna będzie w pozycji „Oczekujące”.
Wypłacane tokeny będą dostępne w portfelu po rozpoczęciu kolejnego okresu rozliczeniowego (patrz: „Jak działa Proof-of-Stake?”).
Moje inwestycje

Salda tokenów KNG nabytych w ramach zamkniętej przedsprzedaży („private sale”) i pre-IEO, wraz z harmonogramem ich uwalniania, ujęte są w tabeli Moje inwestycje widocznej na dole strony.

Tokeny nabyte podczas zamkniętej przedsprzedaży (1 lutego – 31 maja 2019) będą uwalniane przez 200 dni, począwszy od 1 lutego 2020, po 0,5% dziennie.

Tokeny zakupione podczas pre-IEO (1 czerwca – 1 listopada 2019) będą uwalniane wg. następującego harmonogramu: połowa w momencie rozpoczęcia IEO (11 listopada 2019), natomiast pozostała część przez 200 kolejnych dni, po 0,5% dziennie.

Tokeny nabyte podczas IEO są natychmiast dostępne w portfelu.