Uwierzytelnianie dwuetapowe (2FA)

Uwierzytelnianie dwuetapowe zwiększa bezpieczeństwo Twojego konta w serwisie Kanga Exchange. Wymaga ono podania przy kadym logowaniu jednorazowego kodu autoryzującego generowanego w aplikacji mobilnej.

Aktywacja uwierzytelniania dwuetapowego

Aby aktywować uwierzytelnianie dwuetapowe na swoim koncie, wykonaj następujące kroki:

  1. Zaloguj się na konto i przejdź do zakładki Ustawienia 2FA.
  2. Pobierz i zainstaluj aplikację Google Authenticator (Android, iOS).
  3. Zeskanuj kod QR aplikacją Google Authenticator.
  4. Zrób kopię bezpieczeństwa klucza.
  5. Zaleca się NIE POMIJAĆ tego kroku. Bez klucza bezpieczeństwa odzyskanie danych uwierzytelniających w przypadku usunięcia konta Kanga Exchange z aplikacji Google Authenticator, odinstalowania aplikacji lub utraty dostępu do urządzenia nie będzie możliwe!
  6. Wprowadź swoje hasło logowania do konta w serwisie Kanga Exchange oraz sześciocyfrowy kod z aplikacji Google Authenticator. Kliknij Aktywuj 2FA.

Gratulacje! Twoje konto jest zabezpieczone mechanizmem uwierzytelniania dwuskładnikowego.

Dezaktywacja uwierzytelniania dwuetapowego

Aby dezaktywować uwierzytelnianie dwuetapowe na swoim koncie, wykonaj następujące kroki:

  1. Zaloguj się na konto i przejdź do zakładki Ustawienia 2FA.
  2. Kliknij przycisk Dezaktywacja 2FA.
  3. W nowo otwartym oknie dialogowym wprowadź swoje hasło logowania do konta w serwisie Kanga Exchange oraz sześciocyfrowy kod z aplikacji Google Authenticator, a następnie potwierdź decyzję klikając Dezaktywacja 2FA.
  4. Uwierzytelnianie dwuetapowe zostanie wyłączone. Dla bezpieczeństwa informację o dokonanej zmianie otrzymasz na adres e-mail powiązany z Twoim kontem.