Weryfikacja konta

       • Weryfikacja KYC (ang.Know Your Customer)jest wymagana w przypadku:
 • wypłat środków kryptowalutowych przekraczających łączną kwotę 2 BTC/30 ETH dziennie,
 • wpłat i wypłat środków fiducjarnych przelewem bankowym na jakąkolwiek kwotę,
 • zakupu stablecoinów PLN°, EUR°, USD° itp. przez bramkę Kanga Cash,
 • handlu tokenami, jeśli jest to wymagane przez emitenta.
Po przekroczeniu progu 60 000 PLN/15 000 EUR łącznej sumy wpłat środków fiducjarnych przelewami bankowymi, wymagane jest złożenie oświadczenia o legalności pochodzenia środków (wraz z odpowiednimi dokumentami), zgodnie z właściwymi przepisami o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Szczegóły oraz instrukcja wypełnienia oświadczenia przesłane zostaną w wiadomości email.
Na potrzeby weryfikacji konta użytkownika wymagane jest przedstawienia kopii dokumentu tożsamości oraz aktualnego dokumentu potwierdzającego adres zamieszkania. Akceptowane są pliki w formacie JPG, PNG lub PDF o maksymalnym rozmiarze 3 MB. Wymagania dotyczące dokumentu tożsamości:
 • W celu potwierdzenia tożsamości można załączyć kopię dowodu osobistego (obie strony), prawa jazdy (obie strony) lub paszportu (strona ze zdjęciem).
 • Dokument musi być ważny.
 • Kopia dokumentu musi być wykonana w kolorze.
 • Wszystkie krawędzie dokumentu muszą być widoczne.
 • Wszystkie informacje zawarte na dokumencie muszą być widoczne i czytelne.
 • Obraz dokumentu nie może być w żaden sposób zmodyfikowany.
Wymagania dotyczące dokumentu potwierdzającego adres zamieszkania: Jako potwierdzenie adresu zamieszkania można wykorzystać:
  • rachunek za usługi komunalne (energię elektryczną, gaz, wodę itp.),
  • rachunek za telefon, internet lub telewizję,
  • wyciąg z konta bankowego lub karty kredytowej,
  • elektroniczne potwierdzenie wykonania przelewu (wyłącznie oryginalny plik PDF),
  • rachunek za ubezpieczenie,
  • zaświadczenie o miejscu zamieszkania wydane przez urząd miasta lub gminy.
 • Na dokumencie widoczne muszą być imię i nazwisko oraz adres użytkownika w takiej samej postaci, w jakiej wprowadzone zostały w zakładce Dane osobowe.
 • Na dokumencie musi być widoczna nazwa wystawiciela.
 • Dokument musi być wystawiony w ciągu ostatnich sześciu miesięcy.
Dokument potwierdzający adres zamieszkania jest wymagany nawet jeśli adres jest widoczny na dokumencie tożsamości.
Zrzuty ekranu (n.p. profil użytkownika ze strony bankowości online) w żadnym wypadku nie będą przyjmowane.

Szczegółowe informacje na temat zakresu i celu przetwarzania danych można znaleźć w naszej Polityce prywatności.

Jak zweryfikować konto

Aby rozpocząć proces weryfikacji, wykonaj następujące kroki:
  1. Zaloguj się i wejdź na swoje konto klikając w zakładkę Moje konto w górnym, prawym rogu.
  2. Kliknij w zakładkę Weryfikacja.
 • Kliknij przycisk Rozpocznij.
 
 • Dalej postępuj według instrukcji.
 
 • Po wypełnieniu wszystkich danych kliknij przycisk Zakończ. Twoje dokumenty zostaną wysłane do Działu obsługi klienta i zweryfikowane w najszybszym możliwym czasie. W szczególnych przypadkach (np.: nieczytelne dokumenty, błędy w danych osobowych) weryfikacja może przedłużyć się do 3 dni roboczych.
  O wyniku weryfikacji poinformujemy Cię drogą e-mailową. Jeśli nie będziemy w stanie pozytywnie zweryfikować Twojego konta (n.p. z powodu niekompletnych lub nieważnych dokumentów), poprosimy Cię o dokonanie odpowiednich zmian i ponowne złożenie wniosku.