Wpłata kryptowaluty

Aby wpłacić kryptowalutę do portfela na Kanga Exchange, wykonaj następujące kroki:

  1. Zaloguj się na swoje konto i wejdź w zakładkę Portfel Wpłata.
  2. Z listy rozwijanej wybierz walutę, w której chcesz dokonać wpłaty.

  3. Jeżeli dla danej waluty obsługiwany jest więcej niż jeden blockchain, wybierz sieć, w której chcesz wysłać środki.

  4. Kliknij przycisk „Pobierz adres”, aby wygenerować adres do wpłaty. (Ten krok musisz wykonać tylko przy pierwszej wpłacie danej waluty.)
  5. Zeskanuj kod QR lub skopiuj adres, a następnie prześlij środki.

  6. Status wpłaty możesz sprawdzić w dowolnym momencie, odwiedzając zakładkę Portfel Transfery.