Zestawienie transakcji

W zakładce Bramka płatności Raporty możesz zobaczyć podsumowanie ostatnich 50 transakcji przeprowadzonych w Twoim sklepie w bramce płatności Kanga.

    Dla każdej transakcji wyświetlane są następujące informacje:
  • Data i czas rozpoczęcia,
  • Identyfikator transakcji (jeżeli został zdefiniowany),
  • Tytuł transakcji (jeżeli został zdefiniowany),
  • Adres e-mail płatnika,
  • Kwota płatności (w walucie bazowej),
  • Status transakcji (aktywna, anulowana, zrealizowana),
  • Stopień realizacji (otrzymany procent kwoty płatności).

Listę transakcji możesz szybko odfiltrować wpisując tekst w pole wyszukiwania (obok ikony lupy ).

Kliknij przycisk Pobierz więcej, aby pobrać plik .csv z zestawieniem ostatnich 200 transakcji.